Facköversättning och nyttan av gamla meriter

Downing Street
Gamla meriter kan användas på många sätt.

Ungefär tio år innan jag bestämde mig för att bli facköversättare, bestämde jag mig för att bli statsvetare och 2006 tog jag min magisterexamen i statsvetenskap. Jag har aldrig arbetat direkt som statsvetare, men kunskaperna har jag haft nytta av i alla mina jobb, inte minst som informationsförvaltare på ett kommunalt bolag.

En av uppgifterna under facköversättarutbildningen var att översätta en nyhetsartikel rörande Skottlands folkomröstning om självständighet. Ännu en gång kom min första magisterexamen till nytta.

Två av de övergripande strategier jag använde mig av vid översättningen av nyhetsartikeln var generalisering samt förtydligande.
Ett exempel på en generalisering jag använde är översättningen ”gudstjänst i närheten av hennes sommarresidens Balmoral i Skottland” istället för det specifika Crathie Kirk near her Balmoral estate in Aberdeenshire”, eftersom en sådan exakt beskrivning troligtvis är av större intresse för en brittisk läsare än för en genomsnittlig svensk läsare.
Ett exempel på förtydligande är att när Alex Salmond nämns första gången förtydligas det i översättningen med ”Alex Salmond, ledare för SNP (Skotska Nationalistpartiet) och tillika Skottlands försteminister”.

Originaltexten från The Guardian finns att läsa här. Observera att fotnoten i slutet av originalartikeln inte fanns med när jag översatte texten.

Min översättning:

Drottningen kommenterar folkomröstningen om Skottlands självständighet
Nej-sidan välkomnar drottning Elizabeths kommentar om det avgörande beslut som ligger i Skottarnas händer.

Brittiska drottningen gjorde ett oväntat inhopp på den politiska arenan när hon uttryckte sin förhoppning om att väljarna “tänker noga på framtiden” inför torsdagens folkomröstning om Skottlands självständighet.

Drottningens påminnelse om att det är ett stort beslut som ska tas välkomnades av nejsidan då den sammanfaller med premiärminister David Camerons planer att gå ut med en varning där han understryker att en vinst för jasidan kommer leda till att Storbritannien kommer att splittras för alltid.

Drottningen gjorde sitt uttalande i samband med en gudstjänst i närheten av hennes sommarresidens Balmoral i Skottland. Drottningens kommentar var svar på en välgångsönskning och hon sa: Jag hoppas att folk tänker noga på framtiden.”

Drottningens kommentar tolkades positivt av nejsidan eftersom den ligger i linje med den varning som kommer att utfärdas av Cameron under hans sista besök norr om skotska gränsen före omröstningen. Cameron kommer då understryka att en röst för självständighet kommer leda till en oåterkallelig brytning med Storbritannien:

“Det här är ett beslut som tas en gång för alla. Om Skottland röstar ja, splittras Storbritannien och våra vägar kommer att skiljas åt för alltid”.

Källor vid Downing Street säger att Cameron också kommer att förmedla de positiva aspekterna av att fortsätta tillhöra Storbritannien. Uttalandet tros referera till att David Beckham, tillsammans med en rad andra kändisar, skådespelare och kulturpersonligheter har skrivit under ett öppet brev där man vädjar till skottarna att rösta nej. Kampanjen har organiserats av tv-profilerna Tom Holland och Dan Snow och kommer ikväll att hålla en vaka på Trafalgar Square i London.

En rad opinionsmätningar bekräftar den jämna ställningen mellan de båda sidorna, men där nejsidan ändå leder, fastän med så små marginaler som 6-2 %. I en opinionsmätning gavs jasidan en ledning med hela 8 % men resultatet tonades ner, eftersom urvalsgruppen bestått av endast 700 personer istället för den normala 1000 personer.

Alex Salmond, ledare för SNP (Skotska Nationalistpartiet) och tillika Skottlands försteminister, har i ett uttalande påpekat att den fantastiska uppslutningen som han mött under sin valturné har övertygat honom om att partiet är på väg mot en historisk seger som skulle leda till att den över trehundra år gamla unionens slutliga kollaps.

Med SNP:s oväntade jordskredsseger 2011 i åtanke påpekar Salmond: ”Folk inser att det här är möjligheternas tid. Det här är en chans som man bara får en gång i livet.”

I syfte att blidka traditionalisterna har Salmond i ett tv-framträdande på BBC1 understrukit att “drottningen och hennes efterföljare” förblir statsöverhuvuden även över ett självständigt Skottland. ”Vi vill se drottningen som Skottarnas drottning. Det är en magnifik titel och en magnifik möjlighet.”

Med sitt uttalande visade drottningen, som i sin officiella roll som konstitutionell monark står över det politiska spelet, att hon är fullt införstådd i folkomröstningens historiska dignitet men utan att på något sätt välja sida.

En taleskvinna från brittiska hovet säger: ”Vi kommenterar aldrig privata konversationer. Vi bara upprepar det drottningen alltid har sagt: hon behåller sin konstitutionella neutralitet. Det här är en fråga för Skottlands folk.”

Dock var drottningens kommentar välkomnad av unionsanhängarna, då de är måna om att övertyga väljarna om att en röst på självständighet är en röst på ett oåterkalleligt beslut. Cameron kommer i sitt framträdande göra följande uttalande: ”Det här är ett beslut som kan bryta upp vår nation och lösgöra Skottland från Storbritannien för alltid. Vi måste ha väldigt klart för oss att det finns ingen återvändo. Omröstningen går inte i repris”.

Drottningens kommentar kom efter att hovet officiellt understrukit att drottningen trots sina starka personliga band till Skottland kommer att vara neutral I frågan. Uttalandet kom som en reaktion på att drottningen rapporterats vara upprörd över att utsikten att hennes kungarike kanske höll på att splittras.

Ledaren för Brittiska självständighetspartiet , Ukip , Nigel Farage, gjorde sitt till när han förra veckan gjorde ett uttalande om att det “kunde vara praktiskt” om drottningen gjorde ett uttalande till förmån för den engelskvänliga sidan. Vissa av unionsanhängarna har påpekat att drottningen, i ett tal hon höll vid sitt silverjubileum som regent, sa: ”Jag kan inte glömma att jag var krönt till drottning över Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”.

Salmond hävdade att jasidans framgångar berodde på en glad, befriande och handlingskraftig gräsrotskampanj. Det hindrade dock inte att ja-sidan attackerades hårt. Hundratals självständighetsförespråkare samlades utanför BBC:s Skottlandskontor i Glasgow, med krav på att Nick Robinson, BBC:s politiska redaktör, skulle avgå.

Robinson och Salmond flög ihop efter att Robinson pressat Salmon angående det faktum att banker hotat att lämna Skottland om ja-sidan vann. Detta resulterade i att BBC anklagades för att ”döda demokratin” och att Robinson var ”en korrupt journalist, en typisk representant för media som går det brittiska imperiets ärenden”.

Händelsen har fått genomslag i media och Tony Blairs tidigare pressekreterare, Alastair Campbell, twittrade: ”har haft mina duster med BBC, men organiserade protester som den här är värre än Tebbit och är inte långt ifrån Putin. Rösta JA för skrämselpropaganda”.

Ytterligare bevis på de djupa farhågor som Storbritanniens näringsliv hyser ökade efter att 78 % av representanterna inom FTSE 100, Storbritanniens 100 största företag, sa att självständighet skulle skada ekonomin. Endast en tredjedel av de 28 representanterna som tillfrågats sa att de var ”helt förberedda” för en ja-röst.

Tankesmedjan Centre for Policy Studies, som håller sig till mitten/höger på den politiska skalan, kom med varningen att Skottland stod inför en förlust på 14 miljarder pund och att ”finanssektorn troligen skulle söka sig utanför Skottlands gränser” till följd av förutsägbara nedgångar i Nordsjöns oljeproduktion.