Loxysoft Q: ett snabbt och roligt översättningsjobb

Det är inte alltid jag som översättare får se det slutliga resultatet av mina uppdrag, men här är ett exempel från när jag fick i uppdrag att översätta ett produktblad för Loxysoft och deras lösning Loxysoft Q. Jag har översatt allt utom sidfoten.

Här är först den engelskspråkiga förlagan, det som vi inom branschen kallar källtext:

loxysoft-q-english-1 loxysoft-q-english-2

Här är den svenska versionen (dvs måltexten, för oss inom branschen) med min översättning:

loxysoft-q-swedish-1 loxysoft-q-swedish-2

Som ni ser har jag inte bara översatt texten utan även gjort vissa ändringar, exempelvis har jag lagt in produktnamnet i några av rubrikerna. Ändringarna gjordes i kommunikation med beställaren.

En fördel med det här uppdraget var att jag fick se hela förlagan, inte bara texten, vilket gjorde det lättare att formulera rubriker etc. Ett typexempel på ett snabbt och roligt jobb.

 

2 thoughts on “Loxysoft Q: ett snabbt och roligt översättningsjobb

  1. Kul! Och vad världen är liten. Kan aldrig sluta förundras över det. En av Loxysofts grundare är faktiskt storebror till min barndomskompis!

    1. Haha, ja världen är verkligen liten och en blir lika överraskad varje gång! //Linn

Comments are closed.