Vad är du villig att avstå?

sign-1745393_640

Jag uppfattas ofta som målinriktad och driven. Det stämmer. Om jag har bestämt mig för något så är jag villig att jobba för att få det. Jag gör ganska snabbt upp en mental bild av det jag vill uppnå och vad jag är villig att göra för att komma dit. Om vägen känns lång eller motig kanske jag gör en lista med delmål och checkar av för att se om jag kommer någonstans. Men det här är ingenting nytt. Vilken medelmåttig livsstilscoach som helst kan föreläsa för dig om vikten av mål och delmål. Men färre pratar om det jag tycker är ännu viktigare:

Vad jag är villig att avstå.

För det är just ordet avstå som många missar. Många fokuserar på att ha. Vad kommer jag få? Och visst, det är en viktig ledstjärna när det kör ihop sig, när hindrerna staplar sig på varandra och vägen blir översvämmad och ofarbar.

Men det är minst lika viktigt att ha klart för sig vad man är villig att avstå. Status? Regelbunden inkomst? Vänner och bekantas aktning? När du gång på gång på gång sagt nej till sådant som du kanske tidigare tog för givet och det sen visar sig att målet inte gick att nå, var det fortfarande värt försöket? Det är där kärnan till det du vill göra finns. Vad du är beredd att avstå, bara för att få försöka.