Hjärnspöken och medicinsk terminologi

Phantoms in the Brain, bokomslag.
Phantoms in the Brain. Andra kapitlet var precis lagom långt för mitt examensarbete.

Våren 2015 var det dags att skriva min andra magisteruppsats. (Har sedan tidigare en magisterexamen i statsvetenskap). Det som var annorlunda från alla andra uppsatser och arbeten jag har gjort var att den här gången skulle jag förutom uppsatsen översätta en fackvetenskaplig text. Eftersom jag är väldigt intresserad av hjärnan valde jag att översätta andra kapitlet ur ”Phantoms in the Brain:Human Nature and the Architecture of the Mind” av V.S Ramachandran och Sandra Blakeslee. Själva uppsatsen ”Chasing the Phantom. Translating Medical Terminology and Metaphors in Popular Science” kom sen att handla om översättning av medicinsk terminologi och metaforer inom populärvetenskap.